De ondernemer vindt het belangrijk dat de informatie kort en bondig wordt gepresenteerd. Dat doe ik met behulp van dashboard rapportages en zo kan ik duidelijk aangeven wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen of scenario's.

De MKB onderneming (tot 100 man personeel) verwacht van zijn adviseur steeds meer een sparringpartner en vertrouwensman, die in deze turbulente tijd meedenkt over de toekomst van de onderneming. Deze vertrouwensman of organisatie hoeft niet alle kennis in huis te hebben, want veel kennis in huis binnen dezelfde organisatie leidt tot hogere tarieven.
Belangrijk is, dat de sparringpartner contacten heeft met organisaties die gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden op het moment dat dit nodig is (netwerkorganisatie). Daarbij moet u denken aan banken, belastingadviseurs, juristen en salarisadviseurs.

Op basis van mijn ervaring en netwerk kan ik deze rol voor de onderneming op een juiste manier invullen.