De afgelopen 30 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in het analyseren van bedrijven aan de hand van de jaarcijfers. Op basis van deze uitkomsten kan ik samen met u meedenken en sparren over de strategie van de onderneming. Dat leidt dan vaak tot advisering op het gebied van nieuwe markten of producten, investeringen en/of financiering.
Daarbij kunnen andere specialisten worden ingeschakeld uit het bestaande netwerk.

Met een dashboard analyse kan ik de invloed van beslissingen of scenario's kort en duidelijk weergeven.

Soms leidt de nieuwe strategie tot een keuze uit bedrijfsopvolging, verkoop dan wel fusie of andere vormen van samenwerking. Het waarderen van de onderneming komt dan aan de orde. Een tijdige voorbereiding leidt dan tot de meest optimale waardering.